Boekje "Van majesteit tot kleuterjuf"

€ 12,50

Middels het boek probeer ik u mee te nemen op mijn zoektocht naar de zin van het leven, waarin de liefde een centrale plaats inneemt.

Mijn hele leven stond in het teken van kleuters. Nu na 35 jaren is mijn actieve loopbaan ten einde en heb ik de balans opgemaakt. Ik kijk terug op mijn kindertijd en heb mijn visie over het kleuteronderwijs uiteengezet.

Ook ik ontkwam niet aan gebeurtenissen, die zeer intens waren, zoals een burn-out en het overlijden van mijn moeder. Met mijn verhaal probeer ik een kijkje te geven in mijn leven als kind, mens en als docent. Het is mijn hoop dat er een verandering gaat plaatsvinden in het kleuteronderwijs, zodat het aansluitend onderwijs tot stand komt. Met dien verstande dat er rekening wordt gehouden met het rijpingsproces (hersencapaciteit) van de kleuter.

Berry van Embden (1961) was kleuterjuf. Inmiddels is ze ervaringsdeskundige, wat betreft het kleuteronderwijs en prestatiedruk bij volwassenen en kinderen.