Het kleuteronderwijs betreft de pre-operationele fase. Deze benaming geeft aan dat deze fase voorlopig nog grenzen geeft aan het denkvermogen van de kleuter. Een jonge kleuter is nog egocentrisch, op zichzelf gericht. Kennis aanbrengen mag daarom in het kleuteronderwijs nog geen ultiem leerdoel zijn, waar kleuters op afgerekend mogen worden. Op deze leeftijd is het gewoonweg ook nog niet mogelijk om veel te hoog gegrepen kennis bij te brengen en te proberen dit ontwikkelingsproces te versnellen. Het kleuterbrein is nog niet in staat om informatie op te slaan zoals een schoolkind dat kan. Dat is ook de reden waarom een kleuter niet als schoolkind benadert kan en mag worden. Als je voorbijgaat aan dit wezenlijke uitgangspunt doe je een kleuter te kort. In de kleuterperiode is een ontwikkelingsproces gaande dat voorafgaat aan bewust leren. Geef de kleuter daarom de tijd en ondersteuning, zodat het zich kan en mag voorbereiden op een volgende nieuwe ingrijpende fase in zijn leven. De fase die van hem verwacht dat hij binnenkort een schoolkind zal zijn.

Balans

Na het schrijven van mijn eerste boekje: Van majesteit tot kleuterjuf voelde ik sterk de behoefte om mijn kennis en ervaringen over het kleuteronderwijs op papier te zetten, en met anderen te delen. De aanleiding hiervoor is dat opleidingsscholen voor het kleuteronderwijs al lang niet meer bestaan, waardoor er veel waardevolle kleuterkennis verloren is gegaan. Ook liep ik telkens tegen het feit aan dat mensen zonder praktische ervaringen en gedegen kennis van zaken over kleuters denken te weten wat goed is voor het kleuteronderwijs.

Al vanaf het jaar 2000 gingen mijn opvattingen over het kleuteronderwijs steeds meer knellen met de dagelijkse praktijk. Het waren daarnaast voor mij veel ongeschreven, losse gedachten die mede voor mij aanleiding zijn geweest om dit boekje te schrijven. In het onderwijs aan kleuters ben ik een voorstander van onderwijs waarbij kleuters in psychologisch en neurologisch opzicht nog geen schoolkind kunnen en hoeven zijn.

Hoewel de tijden zijn veranderd en daardoor ook de maatschappij, kunnen veel van mijn inzichten en aandachtspunten van waarde zijn voor het huidige kleuteronderwijs.

Van jou wordt verwacht dat je jouw pedagogisch handelen afstemt op het juiste ontwikkelingsniveau van kinderen. Kennis over deze interessante ontwikkelingsperiode is dan ook belangrijk. Heb jij nog niet voldoende zicht op de verschillende ontwikkelingsfasen?

Dan zal deze website jou hierbij helpen.

Heb je nog vragen/opmerkingen? Mail dan naar berryvanembden@gmail.com

De boekjes zijn hier te bestellen.